உங்கள் தொழிற்சாலையில் எத்தனை உற்பத்திக் கோடுகள் உள்ளன?

2023-10-08

ஒரே நாளில் 200,000 துண்டுகளை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய 4 உற்பத்திக் கோடுகள் உள்ளன.
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy